Карти и снимки

Ако не е посочено друго посокато Север е нагоре.


Карта на Варна от BGmaps.com Много подробна и удобна карта на Варна и курортните комплекси на север с възможност за промяна на мащаба и търсене на улици и номера. От BGmaps.com.


Карта на Варна от Домино Карта на Варна с възможност за промяна на мащаба. От Домино.


Карта на Варна от Сано Clickable карта на Варна. От Сано.


Релефна карта на Варна Релефна карта на околностите на Варна. Отваря се в нов прозорец.


Варненското езеро Карта на Варненското езеро и околностите му. Отваря се в нов прозорец.


Сателитна снимка на Варна Сателитна снимка на околностите на Варна (70k). Отваря се в нов прозорец.

Снимката е направена от спътника SPOT 1 и е публикувана на белгийски сайт. Правена е със специален сензор и затова не е в естествения цвят на земята. Вижда се летището, а в синият правоъгълник в средата на града са старите гробища. Дата: 27 май 1986г., 9:09:31 GMT.


Карта на турските крепостни стени от 1832-37 г. Карта на турските крепостни стени от 1832-37 г., съществували до Освобождението. По-късно материалът от тях е използван за строежа на множество сгради, катедралата, застилани са улиците и др.


Анимация Елементарен опит за представяне на нарастването на град Варна през вековете чрез анимация (300кВ).
Ако имате проблеми с навигацията изберете темите от тази връзка.