Нов живот за Ранновизантииската базилика във Варна


В началото на месец май Пета езикова гимназия във Варна осъществи Седмица на проектите. Интересът към старините на Варна отведе участниците към Археологическия музей - Варна. Александър Минчев - научен сътрудник в музея предложи една интересна идея свързана с Ранновизантийската базилика (IV-VI век) в центъра на град Варна.

Целта бе подпомагането на музея в подобряването състоянието на терена около древните зидове на Ранновизантийската базилика на ул. “Хан Крум” във Варна. Музейният екип със съдействието на френски археолози е реставрирал мозайки от разкопките, представляващи изключителна ценност за историческото минало на региона. Учениците събраха информация за проучването на обекта и настоящото му състояние и я предложиха на публично внимание.

Проектът включва почистването на обекта – Раннохристиянска базилика (IV-VI век)  на ул. “Хан Крум”, където се очаква скоро да бъде построен музей на раннохристиянските мозайки. 
 
 

Историята

Всеки главен византийски център е имал своята голяма църковна сграда за нуждите на голямата църковна общност. В една голяма базилика са се извършвали службите от местния епископ, докато по-малките храмове са се намирали в отделните квартали. Във Варна са открити около 10 византийски базилики. Тази на ул. “Хан Крум” е била престороявана 3 пъти, като това се е случило между IV и VI век.Тя е най-просторната в региона на Варна, като размерите й са 40х16 метра. Богатата мраморна украса и мозаечния под ясно показват, че това е храм на епископа на древния Одесос (Варна). Първият епископ е Дитас (името му е тракийско), последван от Йоан, Мартин и Данаил.

Построяването на първия храм се датира към първите години на V век. Той е имал сравнително малки размери. Към средата на века се издига значително по голяма базилика на същото това място, чиито под е покрит със забележителни раннохристиянски мозайки.  Изобразените върху тях символи на ранното християнство са незабравими - пауни, цветя, птици (днес една малка част може да бъде видяна в Археологическия музей във Варна). Мозайките са изработени от двама майстори - те имат различна техника, като в северната част размера на мозаечните кубчета е по-голям, както и геометризмът на орнаментите. Втората базилика е унищожена, вероятно от земетресение.
 

Третият строителен период се свързва с масивните стени на храма, просъществувал до нашествието на славяните и аварите (VII век). Колонадата от втория период е заместена от масивни стени, построени с преизползвани квадри от градската защитна стена на Варна. Базиликата има три кораба и една абсида. Трите кораба със значителните си размери, както и преддверието на храма са успявали да съберат многобройното население на древния град.

Нападенията на славянските и аварски племена през VII век принуждават Византийската империя да се изтегли в южна поска, но през IX век цар Борис християнизира населението на България. 

По време на разкопките бяха направени значителни открития - мозайките, крипта на светец, монети, реликварий. Те могат да бъдат видяни в Археологическия музей- Варна. Криптата на светец, открита през 2002 г., съдържа реликварий с форма на сферичен съд. Той е поставен в паралелепипедна каменна кутия и покрит от мраморна колона. Криптата се намира на нивото под мозайката. Намерените медни монети са от IV и V век, като най-късната е от 455г. и е на Петроний Максикус. Всички тези невероятни находки можете да видите в Археологически музей във Варна.


http://rjjackson.blogspot.com/

 

Поради наличието на голям брой илюстрации за по добро разглеждане
настройте монитора си на минимална разделителна способност 600x800.


Ако имате проблеми с навигацията изберете темите от тази връзка.