Карта на сайта

Небето

Звезден атлас
Използване на звездните карти
Небесните координати
Звездните величини
Астрономически календар
Техника на наблюдението
Методики за наблюдения

Оптика

Човешкото око
Видове оптически елементи
Оптически термини
Видове оптични аберации
Просветляване
Почистване на оптиката

Телескопите

Устройство на телескопите
Оптически схеми на телескопите
Монтировки
Параметри на телескопа
Работа с телескопа
Какво можем да видим с един телескоп
Как да изберем телескоп
Юстиране на телескопа
Как да насочим полярната ос на телескопа
Окуляри - характеристика и избор
Окуляри - видове оптични схеми
Леща на Барлоу
Окулярна проекция
Биноклите

Астрофотография

Встъпление
Снимки с неподвижен фотоапарат
Снимки с фотоапарат, монтиран на екваториална монтировка
Снимки в главния фокус на телескопа
Снимки с окулярна проекция
Цифрова астрофотография
Как да снимаме различните обекти
Експозиционен гид по астрофотография

Справочник

Видове звездни каталози
Каталог на Месие
Каталози NGC и IC
Списък на съзвездията
Най-ярките звезди
Собствените имена на звездите
Имена на незвездните обекти
Астрономическите времена
Географски координати в България
Речник на астрономическите термини
Астрономията в България
НАО ''Рожен''
Български астрономически сайтове

За сайта

За сайта
Книга за гости